جستجو در سایت

آنچه باید دربارۀ سرطان پوست بدانید

مهر ۱۳, ۱۳۹۵

آنچه باید دربارۀ سرطان پوست بدانید

مقدمه

پایگاه علمی، پزشکی و آموزشی مؤسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان (www.nci.ir) حاوی اطلاعات مهمی دربارۀ سرطان پوست است؛ سرطان پوست رایج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نوع سرطان در ایران است و هر سال حدود یک میلیون نفر به آن مبتلا می‌شوند.

سرطان پوست انواع متعددی دارد. این مقاله شامل دو نوع رایج سرطان پوست، یعنی سرطان سلول بازل و سرطان سلول سنگفرش است، که آنها راسرطان پوست غیرملانومایی هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامند. سرطان پوستی ملانوم کم‌تر رایج است در این جزوه به آن اشاره نشده است. برای کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد این بیماری، مقاله «چه مواردی را باید در مورد ملانوم

مهر ۱۱, ۱۳۹۵

اطلاعاتی درباره سرطان پوست

چند نوع سرطان پوست وجود دارد. رایج‌ترین فرم سرطان پوست، کارسینوم سلول‌های بازال و به دنبال آن کارسینوم سلول‌های سنگفرشی است. این فرم‌ها را اغلب سرطان پوستی غیرملانومی می‌نامند تا آنها را از نوع سوم سرطان پوست، یعنی ملانوم، متمایز سازند که کم تر از دونوع دیگر رواج دارد، مهلک‌تر است، و احتمال پخش شدن آن در سرتاسر بدن بیش‌تر می‌باشد.

کارسینوم سلول‌های بازال و کارسینوم سلول‌های سنگفرشی

برآورد می‌شود که سرطان پوستی غیرملانومی در حال افزایش است تعداد د