جستجو در سایت

وازکتومی و خطر سرطان

وازکتومی و خطر سرطان
بهمن ۲۵, ۱۳۹۵

وازکتومی و خطر سرطان

Vasectomy and Cancer Risk

بعضی از بررسی‌ها، پرسش‌هایی در مورد امکان ارتباط وازکتومی (عمل بریدن یا مسدود کردن دو لوله حمل‌کننده اسپرم بیضه‌ها) با خطر گسترش سرطان، به‌ویژهسرطان بیضه و پروستات، مطرح می‌کنند.

سرطان پروستات

طبق آخرین آمار ۲۸۶۱مورد سرطان پروستات در ایران گزارش شده است.

در مارس ۱۹۹۳، انجمن ملی سلامتی کودک و تکوین انسان (NICHD (National Institue Of Child Health And Human Development، همایشی را به‌طور مشترک با مرکز ملی سرطان (NCI) و انجمن ملی دیابت و بیماری‌های گوارشی و کلیوی، در جهت شفاف‌سازی شواهد موجود دربارۀ ارتباط وازکتومی با سرطان پروستات، برگزار کردند. دانشمندان، به‌دقت، کلیۀ اطلاعات موجود تا آن زمان را، از جمله نتایج مطالعاتی منتشر شده و منتشر نشده، بررسی کردند.

آنها نشان دادند که نتایج تحقیق دربارۀ ارتباط وازکتومی با سرطان پروستات به‌طور واضح مشخص نیست. علاوه براین، دانشمندان نتوانسته‌اند توضیح زیستی مجاب‌‌کننده‌ای در مورد ارتباط وازکتومی با خطر افزایش سرطان پروستات پیدا کنند. براساس این یافته‌ها، هیئت متخصصان نتیجه گرفتند حتی اگر وازکتومی خطر گسترش سرطان پروستات را افزایش دهد، این افزایش خطر، نسبتاً اندک است.

در سال ۱۹۹۷، انستیتوی ملی سرطان ، گروه بازنگری پیشرفت سرطان پروستات (PRG (Prostate Cancer Progress Review Group، کمیته‌ای شامل اعضایی از جوامع علمی، پزشکی، صنعتی و حمایتی، را تأسیس کرد. این گروه مأمور شد طرحی ملی را به‌منظور مشخص کردن مسیر کلی تلاش‌های علمی، شامل بررسیسرطان پروستات، طرح‌ریزی کنند.

گزارش نهایی PRG، که در آگوست ۱۹۹۸ منتشر شد، حاکی از این بود که شواهد دال بر نقش وازکتومی در گسترش سرطانپروستات ضعیف است.

محققان بررسی امکان ارتباط وازکتومی با سرطان پروستات را ادامه می‌دهند. بیش‌تر بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده‌اند، نتیجه‌گیری‌های صورت گرفته در همایش۱۹۹۳ NICHD را تأیید کرده‌اند. اگرچه تعداد کمی از مطالعات، ارتباط وازکتومی با سرطان پروستات را گزارش کرده‌اند، احتمال دارد که عوامل دیگری مثل احتمال (رخ دادن اتفاقی)، مسئول ارتباط پیشنهاد شده در این مطالعات باشد.

سرطان بیضه

طبق آخرین آمار ۴۵۹ مورد سرطان بیضه در ایران گزارش شده است.

این نوع سرطان اغلب در مردان ۱۵ تا ۳۵ ساله مشاهده می‌شود. مطالعات کمی پیشنهاد کرده‌اند که وازکتومی با خطر افزایش سرطان بیضه ارتباط دارد اما شواهد کافی نیستند و این ارتباط شاید به دلیل عوامل دیگر به‌جز وازکتومی باشد. همچنین، احتمال دارد که روند انجام وازکتومی، میزان گسترش یک سرطان بیضه موجود، ولی تشخیص داده نشده، را افزایش دهد. در حال حاضر، اعتقاد بر این است که بین وازکتومی و سرطان بیضه، هیچ ارتباطی وجود ندارد و یا ارتباط ضعیفی وجود دارد. اگرچه پیش از نتیجه‌گیری نهایی، باید تحقیقات بیش‌تری صورت بگیرد.

مردانی که نگران سرطان بیضه یا سرطان پروستات هستند باید دربارۀ علائمشان صحبت کنند و برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای معاینه داشته باشند.

سرطان پروستات: غربالگری و آزمایش مروری تخصصی بر خلاصۀ اطلاعات پیرامون آزمون‌های به‌کار رفته یا غربالگری سرطان پروستات پژوهش‌های بالینی برای غربالگری سرطان پروستات پژوهش‌های غربالگری سرطان پروستات  (ثبت پژوهش های بالینی سرطان) Comprehensive Cancer Database-National Cancer Institue را که هم‌اکنون، بیمار می‌پذیرد، بررسی کنید. فهرست پژوهش‌های بالینی را می‌توان در محل، مرحلۀ بیماری، دارو و شاخص‌های دیگر تخصیص داد.

سرطان پروستات در مراحل اولیه

گزارشی مختصر که عوامل خطرزای سرطان پروستات و علائم و گزینه‌های درمانی بیماری موضعی شده را توصیف می‌کند و از پژوهش‌های غربالگری موجود بحث می‌کند. گزارش مختصر ۲۳/۵ مرکز ملی سرطان.

درک تغییرات پروستات: راهنمای سلامتی برای مردان این مقاله تغییراتی را که شاید در طول زمان در پروستات رخ دهد، در مردان توصیف می‌کند.

توصیه‌های کار گروه علیه انجام آزمون PSA در مردان ۷۵ ساله یا مسن‌تر کار گروه ویژۀ خدمات پیشگیرانه ، علیه استفادۀ معمول و عادی از آزمایش آنتی‌‌ژن ویژۀ پروستات (PSA) برای غربالگری سرطان پروستات در مردان ۷۵ ساله و مسن‌تر توصیه‌هایی کرده ‌است، (رهنمودهای منتشرشده در ۵ آگوست ۲۰۰۸ در سالنامۀ پزشکی داخلی) .

آزمایش آنتی‌ژن ویژۀ پروستات (PSA (Prostate- Specific Antigen یک خلاصه گزارش که آزمایش غربالگری سرطان پروستات (PSA) را توضیح می‌دهد و فواید و محدودیت‌های آزمایش را تشریح می‌کند. (خلاصۀ گزارش ۵.۲۹ مرکز ملی سرطان)

نتایج تحقیقی سرطان پروستات از پژوهش غربالگری سرطان پروستات، ریه، رودۀ بزرگ و تخمدان (PLCO) پژوهش غربالگری سرطان پروستات، ریه، روده بزرگ و راست‌روده و تخمدان (یا PLCO ) یک پژوهش بالینی در مقیاس بزرگ است که تعیین می‌کند آیا برخی پژوهش‌های خاص غربالگری سرطان مرگ‌ومیرهای ناشی از این سرطان‌ها را کاهش می‌دهد.

این خلاصۀ وضعیت، نتایج مقدماتی (PLCO (Prostate- Lung Colorectal And Ovarian دربارۀ غربالگری سرطان پروستات را بیان می‌کند.

پژوهش غربالگری سرطان پروستات، ریه، رودۀ بزرگ و راست‌روده و تخمدان یک پژوهش بالینی در مقیاس وسیع برای تعیین اینکه آیا پژوهش‌های خاص غربالگری سرطان مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پروستات، ریه، روده بزرگ و راست‌روده و تخمدان را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، مطالعاتی متعدد واگیرشناسی و فرعی در حال پیشرفتی وجود دارند که به سایر پرسش‌های انتقادی در مورد اینسرطان‌ها و این پژوهش‌های غربالگری پاسخ خواهند داد.

الگوهای پروتئین در خون تشخیصِ سرطان پروستات را پیش‌بینی می‌کنند

گزارش دانشمندان انستیتوی ملی سرطان و (FDA (Food And Drug Administration حاکی از الگوهایی از پروتئین‌هایی که در سرم خون بیماران یافته شدهاست که به تمایز سرطان پروستات و شرایط خوش‌خیم کمک می‌کند.

تفسیر نتایج آزمون آزمایشگاهی یک خلاصه وضعیت که نقش غربالگری و آزمون‌های تشخیصی آزمایشگاهی را توصیف می‌کند و شامل یک بحث مختصر از عوامل اثرگذار بر نتایج است. خلاصه وضعیت ۵.۲۷ مرکز ملی سرطان.

نشانگرهای تومور: پرسش‌ و پاسخ‌ یک خلاصه وضعیت که نشانگرهای تومور را تعریف می‌کند و نحوۀ به‌کارگیری آنها را برای تشخیص و درمان، توصیف می‌کند. خلاصه وضعیت ۵.۱۸ مرکز ملی سرطان.

ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*

code