جستجو در سایت

عضویت ماهانه

عضویت ماهانه
مرداد ۷, ۱۳۹۷

بخش عضویت یکی از بخش‌های مهم، در تأمین عواید موسسه محسوب می‌شود. در بخش عضویت، افراد مبالغی را به صورت ماهیانه، منظم و مستمر پرداخت می‌کنند تا پاسخی به یکی از اهداف موسسه که ایجاد عواید پایدار جهت استمرار و گسترش خدمات به بیماران تحت پوشش است، داده باشند. عضویت شش ماهه، یکساله و یا دوساله می‌باشد.

عضویت فردی (حقیقی): این عضویت مخصوص اشخاص می‌باشد.
عضویت سازمانی (حقوقی):این نوع عضویت مخصوص ادارات، موسسات و شرکتها می باشد که مدیریت آنها می‌تواند با رضایت کارمندان یا صاحبان سهام بخشی از حقوق یا سود را ماهانه پرداخت ‌نمایند.

فرم عضویت حقیقی فرم عضویت حقوقی(سازمانها)
    
     

لطفا فــــرم را به شماره ۲۶۲۰۵۴۳۸ فکس نمایید.

ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*

code