(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: سیگار کشیدن در زمان درمان سرطان پروستات ، نتایج وخیمی به همراه دارد .
جستجو در سایت

سیگار کشیدن در زمان درمان سرطان پروستات ، نتایج وخیمی به همراه دارد .

سیگار کشیدن در زمان درمان سرطان پروستات ، نتایج وخیمی به همراه دارد .

در درمان افراد سیگاری مبتلا به سرطان پروستات موضعی ، افزایش خطر عود بیماری ، متاستاز و مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات وجود دارد . اگرچه تاثیر مصرف دخانیات بر بروز سرطان پروستات همچنان مورد بحث است ،  ارتباط قوی بین مصرف سیگار و مرگ و میر ناشی ازسرطان پروستات وجود دارد .

پزشکان از این یافته علمی در تشویق بیماران برای ترک سیگار استفاده می کنند .

ارسال شده در تازه ها

ارسال نظر

*