جستجو در سایت

سقط جنین، حاملگی ناموفق و خطر سرطان پستان

سقط جنین، حاملگی ناموفق و خطر سرطان پستان
دی ۲۵, ۱۳۹۵

سقط جنین، حاملگی ناموفق و خطر سرطان پستان

Abortion, Miscarriage, and Breast Cancer Risk

مقدمه

سطح هورمون در زنان به دلایل بسیاری، در طول زندگی آنها به‌طور طبیعی تغییر می‌کند و این تغییر هورمونی به بروز تغییراتی در پستان منجر می‌شود. بسیاری از این تغییرات هورمونی در دوران بارداری رخ می‌دهد که بعید نیست در آینده بر احتمال ابتلا فرد به سرطان پستان تأثیر بگذارد. در نتیجه، جهت مشخص کردن تأثیر سقط جنین یا سقط جنین غیرعمدی بر احتمال ابتلا فرد به سرطان پستان در طول چند دهۀ گذشته، پژوهش‌های قابل توجهی انجام گرفته است و تا امروز هم ادامه دارد.

دانش کنونی

در فوریۀ سال ۲۰۰۳، کارگروهی تأسیس شده است که در آن بیش از ۱۰۰ نفر از متخصصان مطرح دنیا در مورد بارداری و خطر ابتلا به سرطان پستان تحقیق می‌کنند. شرکت کنندگان در این کار گروه، مطالعه‌های جمعیتی، بالینی و حیوانی موجود در زمینۀ ارتباط بارداری با خطر سرطان پستان، شامل مطالعه‌ها در زمینۀ سقط جنین القا شده و خود‌به‌خودی را، مرور کردند؛ آنها نتیجه‌ گرفتند که سقط جنین القا شده (عمدی) و یا خود‌به‌خودی، خطر بعدی ابتلا به سرطان پستان را افزایش نمی‌دهد.

پیش زمینه

ارتباط بین سقط جنین عمدی و خودبه‌خودی و خطر ابتلا به سرطان پستان، موضوع پژوهش‌های گسترده‌ای است که در اواخر دهۀ ۱۹۵۰ آغاز شده است.تا سال ۱۹۹۵، شواهد غیرقطعی بودند. یافته‌های برخی بررسی‌ها نشان داد که در زنانی که سقط جنین انجام داده‌اند، هیچ‌گونه افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان وجود ندارد، در حالی‌که برخی یافته‌های دیگر نشان دادند که برعکس افزایش خطر وجود دارد. بیش‌تر این مطالعه‌ها، به شیوه‌هایی انجام شدند که به نتایج غیرقابل اعتماد منجر می‌شدند. در بسیاری از این بررسی‌ها، تعداد محدودی از زنان شرکت داشتند و برای بیش‌تر آنها یافته‌ها تنها پس از تشخیص سرطان پستان، جمع‌آوری شده بود و سابقۀ سقط جنین القا شده یا خودبه‌خودی زنان، به جای اینکه بر مبنای گزارش‌های پزشکی باشد، مبتنی بر گزارش شخصی خود آنها بود.

از آن زمان، مطالعه‌هایی با طرح بهتر انجام شدند. در این بررسی‌های جدیدتر، تعداد زیادی زن معاینه شدند. پیش از آنکه سرطان پستان مشخص شود، داده‌ها را جمع‌آوری کردند و اطلاعات پروندۀ پزشکی او را، به‌جای گزارش شخصی، جمع‌آوری کردند و درنتیجه، یافته‌های پذیرفتنی‌تری به‌دست آوردند. این بررسی‌های جدید،‌ هیچ‌گونه ارتباط قطعی بین سقط جنین عمدی و غیرعمدی و خطر ابتلا به سرطان پستان، نشان ندادند.

اطلاعات مهم ازعوامل خطرزای سرطان پستان

هم‌اکنون، عوامل شناخته شدۀ مؤثر بر افزایش احتمال ابتلا به سرطان پستان شامل سن (احتمال ابتلا به سرطان پستان در زنان، ‌با افزایش سن آنها افزایش می‌یابد.)، سابقۀ خانوادگی ابتلا به سرطان پستان، ‌اولین قاعدگی در سن پایین، یائسگی دیرهنگام، بالا بودن سن هنگام اولین تولد سرموعد نوزاد و شرایط پستانی خاص است.

چاقی نیز یکی از عوامل خطرزای ابتلا به سرطان پستان در زنان یائسه است. اطلاعات بیش‌تر در زمینۀ عوامل خطرزای سرطان پستان در آنچه باید از سرطان پستان بدانید، موجود است.

اطلاعات مهم از تشخیص سرطان پستان

توصیه می‌شود که زنان از ۴۰ سالگی، سالانه و یا هر دو سال یک‌بار، ماموگرافی غربالگری انجام دهند. زنانی ‌که بیش از حد متوسط، در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان قرار دارند (مثلاً، زنانی‌که سابقۀ خانوادگی سرطان پستان دارند)‌ باید با متخصص، دربارۀ ماموگرافی غربالگری پیش از ۴۰ سالگی و فواصل زمانی تکرار آن،‌ مشورت کنند.

ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*

code