(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: سرطان شایع در مردان و زنان ایرانی در سال ۱۳۸۶
جستجو در سایت

سرطان شایع در مردان و زنان ایرانی در سال ۱۳۸۶

سرطان شایع در مردان و زنان ایرانی در سال ۱۳۸۶

سرطان شایع در مردان ایرانی در سال ۱۳۸۶

>

 1. پوست ۵۱/۱۶٪
 2. معده ۹۵/۱۲٪
 3. مثانه ۴۴/۱۰٪
 4. پروستات ۱۴/۹٪
 5. کولون و رکتوم ۷۳/۷٪
 6. خون ۴۷/۶٪
 7. مری ۹۱/۴٪
 8. ریه ۳۷/۴٪
 9. لنفوم ۲۷/۳٪
 10. مغز و سی ان اس ۵۸/۲%
 11. سایر ۶۵/۲۱٪

>

سرطان شایع در زنان ایرانی در سال ۱۳۸۶

 1. پستان ۴۶/۲۵٪
 2. پوست ۴۲/۱۲٪
 3. کولون و رکتوم ۷۶/۷٪
 4. معده  ۳۳/۶٪
 5. مری ۱۵/۵٪
 6. خون ۶۸/۴٪
 7. تیروئید ۷۱/۳٪
 8. تخمدان ۴۶/۳٪
 9. مثانه ۸۵/۲٪
 10. لنفوم ۶۸/۲٪
 11. سایر ۵۰/۲۵٪
ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*