جستجو در سایت

درمان آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی

درمان آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی
بهمن ۱۸, ۱۳۹۵

درمان آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی

اطلاعات عمومی در مورد آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی

نکات مهم این بخش

 • آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی یک بیماری است که در آن سلول‌های خوش‌خیم (غیرسرطانی) یا بدخیم (سرطانی) در بافت‌های مغز تشکیل می‌شود.
 • علت تشکیل اکثر تومورهای مغزی دوران کودکی مشخص نیست.
 • علائم آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی متغیر بوده و اغلب به سن کودک و به محل قرار گرفتن تومور بستگی دارد.
 • از تست‌هایی که در آنها مغز و ستون فقرات معاینه می‌شود برای آشکارسازی (یافتن) آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی استفاده می‌شود.
 • آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی تشخیص داده شده و با جراحی برداشته می‌شود.

عوامل خاصی بر پیش آگهی(احتمال بهبودی یا ریکاوری) و بر گزینه‌های درمان تأثیر می‌گذارند.

آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی یک بیماری است که در آن سلول‌های خوش‌خیم (غیرسرطانی) یا بدخیم (سرطانی) در بافت‌های مغز تشکیل می‌شود.

آستروسیتم‌ها تومورهایی هستند که از سلول‌های مغز به نام آستروسیت به‌وجود می‌آیند. آستروسیتم مخچه‌ای در مخچه شروع می‌شود، که در قسمت پایینی پشت مغز قرار دارد. مخچه بخشی از مغز است که حرکت، توازن، و وضعیت یا حالت (قرارگیری) بدن را کنترل می‌نماید.

حدود ۱۵ تا ۲۵٪ از تمام تومورهای دوران کودکی، آستروسیتم‌های مخچه‌ای هستند. گرچه سرطان در کودکان نادر است، به غیر از لوسمی و لنفوم، تومورهای مغزی شایع‌ترین نوع سرطان در کودکان می‌باشد.

در این خلاصه به درمان تومور‌های اولیه مغز (تومورهایی که در مغز شروع می‌شوند) اشاره می‌شود ولی در مورد درمان تومور‌های مغزی متاستازی، یعنی تومورهایی که توسط سلول‌های سرطانی در دیگر قسمت‌های بدن آغاز شده و به مغز سرایت می‌کنند، بحثی صورت نمی‌گیرد.

تومور‌های مغزی هم در کودکان و هم در افراد بالغ بروز می‌کند; اما ممکن است درمان کودکان با درمان افراد بالغ تفاوت داشته باشد.

علت بروز اکثر تومور‌های مغزی دوران کودکی مشخص نیست.

علائم آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی متغیر بوده و اغلب به سن کودک و بو محل قرارگیری تومور بستگی دارد.

ممکن است علائم زیر، و علائم دیگر، در اثر آستروسیتم ایجاد شود. اگر هر یک از علائم زیر دیده شود، باید به پزشک مراجعه نمود:

 • از دست رفتن توازن، مشکل در راه رفتن،‌ بدخط‌تر شدن، یا کند صحبت کردن.
 • سر درد صبحگاهی یا سر دردی که با استفراغ کردن برطرف می‌شود.
 • تهوع و استفراغ
 • خواب‌آلودگی غیرعادی یا تغییر در سطح انرژی (بدن).
 • تغییر در شخصیت یا در رفتار.
 • لاغری یا چاقی که دلیل مشخصی ندارد.
  از تست‌هایی که در آنها مغز و ستون فقرات معاینه می‌شوند برای آشکارسازی (یافتن) آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی استفاده می‌کنند.

از تست‌ها و رویه‌های زیر می‌توان استفاده نمود:

 • سی.تی.اسکن: رویه‌ای که در آن یک‌سری تصویر مفصل از زوایای مختلف از نواحی داخل بدن بر داشته می‌شود. این تصاویر با استفاده از کامپیوتری برداشته می‌شود که به یک دستگاه اشعه ایکس متصل می‌باشد. ممکن است یک ماده رنگی بلع یا در سیاهرگ تزریق شود تا تصاویر روشن‌تر دیده شوند. این رویه را توموگرافی محاسبه شده، توموگرافی کامپیوتری، یا توموگرافی محوری کامپیوتری هم می‌نامند.
 • ام.آر.آی (تصویربرداری با تشدید مغناطیسی) با گادولینیوم: رویه‌ای که در آن از یک آهنربا ، امواج رادیویی، و یک کامپیوتر استفاده می‌شود و یک‌سری تصاویر مفصل از نواحی داخل مغز و ستون فقرات برداشته می‌شود. ماده‌ای به نام گادولینیوم به داخل سیاهرگی تزریق می‌شود. این ماده در اطراف سلول‌های سرطانی تجمع می‌یابد، به‌طوری‌که این سلول‌ها در تصاویر روشن‌تر دیده می‌شوند.

این رویه را تصویربرداری هسته‌ای با تشدید مغناطیسی (NMRI) هم می‌نامند.
آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی تشخیص داده می‌شود و با جراحی برداشته می‌شود.

اگر تصور شود که تومور مغزی وجود دارد، با ‌نمونه‌برداری با در آوردن بخشی از جمجمه و استفاده از سوزن برای خارج‌سازی نمونه‌ای از بافت مغز انجام می‌شود. آسیب‌شناس بافت را زیر میکروسکوپ نگاه می‌کند تا سلول‌های سرطانی را پیدا کند. اگر سلول‌های سرطانی پیدا شود، پزشک با انجام جراحی، تا میزانی که خطری ایجاد نشود، تومور را برمی‌دارد.

عوامل خاصی بر پیش‌آگهی (احتمال بهبودی) و بر گزینه‌های درمان تأثیر می‌نمایند.

 • پیش‌آگهی (احتمال بهبودی یا ریکاوری) به عوامل زیر بستگی دارد:

نوع آستروسیتم.
این که آیا پس از جراحی سلول‌های سرطانی باقی مانده‌اند.
گزینه‌های درمان به عوامل زیر بستگی دارد:

اینکه آیا پس از جراحی سلول‌های سرطانی باقی می‌مانند یا به دیگر قسمت‌های مغز گسترش یافته‌اند.
محل قرارگیری تومور.
سن کودک
مراحل آستروسیتم مخچه ی دوران کودکی

نکات مهم این بخش

در برنامه‌ریزی درمان سرطان، از درجه‌بندی تومور به‌جای سیستم مرحله‌بندی استفاده می‌شود.
از اطلاعات به‌دست آمده در تست‌ها و رویه‌هایی که برای آشکارسازی (یافتن) آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی به‌کار گرفته می‌شود، در برنامه‌ریزی درمان سرطان استفاده می‌نمایند.
در برنامه‌ریزی درمان سرطان، به‌جای سیستم مرحله‌بندی از درجه‌بندی تومور استفاده می‌شود.

مرحله‌بندی فرآیندی است که از آن استفاده می‌کنند تا مشخص شود چه مقدار سرطان وجود دارد و روشن شود که آیا سرطان گسترش یافته است. در برنامه‌ریزی درمان، دانستن مرحله سرطان اهمیت دارد.

هیچ سیستم مرحله‌بندی استانداردی برای آستروسیتم مخچه دوران کودکی وجود ندارد، و به‌جای آن از درجه‌بندی تومور در برنامه‌ریزی درمان استفاده می‌شود. در درجه‌بندی تومور، میزان غیرعادی بودن سلول‌های سرطانی در زیر میکروسکوپ و سرعت احتمالی رشد و انتشار تومور توصیف می‌شود.

از درجه‌بندی‌های زیر استفاده می‌شود:

تومور پیلوسیتیک (pilocytic) درجه یک توموری است که بسیار کند رشد می‌کند و به‌ندرت منتشر می‌شود. این نوع توموردر داخل کیست تشکیل می‌شود.
تومور پراکنده (Diffrse) یا رشته‌ای درجه ی دو توموری است که معمولاً به‌کندی در داخل مخچه گسترش می‌یابد
آستروسیتم مخچه‌ای معمولاً از مخچه به دیگر قسمت‌های مغز یا بدن گسترش نمی یابد.

از اطلاعات به‌دست آمده در تست‌ها و رویه‌هایی که برای آشکارسازی (یافتن) آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی به‌کار گرفته می‌شود در برنامه‌ریزی درمان سرطان استفاده می‌کنند.

برخی از تست‌هایی که برای آشکارسازی آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی استفاده می‌شود را، پس از خارج کردن تومور، تکرار می‌نمایند. (به بخش اطلاعات عمومی مراجعه نمایید.) این کار را برای مشخص شدن مقدار تومور باقی‌مانده پس از جراحی و جهت برنامه‌ریزی درمان‌های بعدی انجام می‌دهند.

آستروسیتم مخچه‌ای راجعه دوران کودکی

آستروسیتم مخچه‌ای برگردنده دوران کودکی توموری است که پس از درمان شدن برگشت (عود) می‌کند. ممکن است آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی سال‌ها پس از درمان آغازین برگشت نماید.

ممکن است تومور در همان محل در مغز یا در دیگر قسمت‌های دستگاه مرکزی اعصاب (مغز و ستون فقرات) برگشت کند، مخصوصاً اگر تومور اولیه توموری پراکنده یا رشته‌ای بوده باشد.

درمان

نکات مهم این بخش

 • برای کودکان مبتلا به آستروسیتم مخچه‌ای انواع مختلف درمان وجود دارد.
 • درمان کودکان مبتلا به آستروسیتم مخچه‌ای باید توسط گروهی از ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی برنامه‌ریزی شود که متخصص درمان تومور‌های مغزی کودکان هستند.
 • ممکن است تومور‌های مغز و ستون فقرات در دوران کودکی علائمی را قبل از تشخیص بیماری ایجاد نماید و این علائم ماه‌ها یا سال‌ها ادامه یابند.
 • برخی از درمان‌های سرطان، ماه‌ها یا سال‌ها پس از خاتمه یافتن درمان، عوارض جانبی ایجاد می‌کنند.
  از سه نوع درمان استاندارد استفاده می‌شود که عبارتند از:
 • جراحی
 • پرتودرمانی
 • شیمی‌درمانی
 • شاید انجام تست‌های پیگیری لازم باشد.

درمان‌های مختلفی برای آستروسیتم مخچه‌ای وجود دارد

برای کودکان مبتلا به آستروسیتم مخچه‌ای انواع مختلف درمان وجود دارد. برخی از درمان‌ها استاندارد بوده (درمان‌هایی که در حال حاضر استفاده می‌شوند)، و بعضی از درمان‌ها در آزمایشات بالینی در دست آزمایش هستند. آزمایش بالینی بررسی تحقیقاتی می‌باشد که هدف از آن کمک به بهتر شدن درمان‌های جاری یا به‌دست آوردن اطلاعات در مورد درمان‌های جدید برای بیماران مبتلا به سرطان است. اگر در آزمایشات بالینی مشخص شود که درمانی جدید بهتر از درمان استاندارد است، شاید درمان جدید به‌صورت درمان استاندارد در آید.

درمان کودکان مبتلا به آستروسیتم مخچه‌ای باید توسط گروهی از ارائه‌دهندگان مراقبت بهداشتی برنامه‌ریزی شود که متخصص درمان تومور‌های مغزی کودکان هستند.

یک سرطان‌شناس (آنکولوژیست) کودکان، یعنی پزشکی که متخصص درمان کودکان مبتلا به سرطان است، بر درمان نظارت می‌کند. این سرطان‌شناس با دیگر ارائه‌دهندگان مراقبت بهداشتی کودکان همکاری می‌کند که متخصص درمان کودکان مبتلا به تومور‌های مغزی هستند و در زمینه‌های خاصی از علم پزشکی تخصص دارند و ممکن است شامل افراد متخصص زیر باشند:

جراح اعصاب.
متخصص مغز و اعصاب.
آسیب‌شناس سیستم عصبی.
رادیولوژیست اعصاب (neuropathologist).
متخصص نوتوانی.
متخصص پرتودرمانی سرطان (radiation oncologist).
سرطان‌شناس بالینی (medical oncologist).
هورمون‌شناس (متخصص غدد مترشحه داخلی).
روانشناس
تومورهای مغز و ستون فقرات دوران کودکی ممکن است علائمی ایجاد کنند که قبل از تشخیص بیماری آغاز شده و تا ماه‌ها یا سال‌ها ادامه یابد.

تومورهای مغز و ستون فقرات دوران کودکی ممکن است علائمی ایجاد کنند که ماه‌ها یا سال‌ها ادامه یابند. علائمی که در اثر تومور ایجاد می‌شوند ممکن است قبل از تشخیص بیماری شروع شوند.

امکان دارد علائمی که در اثر درمان ایجاد می‌شوند در طول درمان یا درست پس از درمان آغاز شوند.

برخی از درمان‌های سرطان باعث ایجاد عوارض جانبی می‌شوند که ماه‌ها یا سال‌ها پس از خاتمه یافتن درمان ادامه می‌یابند.

اینها را اثرات دیرهنگام می‌نامند. اثرات دیرهنگام درمان سرطان ممکن است شامل موارد زیر باشد:

مشکلات بدنی (فیزیکی).
تغییرات در حالت، احساسات، تفکر، یادگیری، یا حافظه.
سرطان‌های ثانوی (انواع جدید سرطان)
برخی از اثرات دیرهنگام را می‌توان درمان یا کنترل نمود. صحبت با پزشکان معالج کودکتان در مورد اثراتی که درمان سرطان ممکن است براو داشته باشد مهم است. (برای کسب اطلاعات بیش‌تربه مقاله در مورد اثرات دیرهنگام درمان سرطان کودکان مراجعه نمایید).

از سه نوع درمان استاندارد استفاده می‌شود که عبارتند از:

جراحی

همان‌طور که در بخش اطلاعات عمومی این خلاصه بحث شد، از جراحی برای تشخیص و درمان آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی استفاده می‌شود.

پرتودرمانی

پرتودرمانی یک نوع درمان سرطان است که در آن از اشعه‌های ایکس پرانرژی یا دیگر انواع تشعشع برای کشتن سلول‌های سرطانی یا جهت جلوگیری از رشد آنها استفاده می‌شود. دو نوع پرتودرمانی وجود دارد. در پرتودرمانی بیرونی از یک دستگاه در بیرون از بدن استفاده می‌کنند و تشعشع را به طرف سرطان می‌فرستند. در پرتودرمانی داخلی از یک ماده رادیواکتیو که در سوزن، دانه، سیم یا کاتتر گذاشته شده استفاده می‌نمایند و این ماده را مستقیماً در داخل یا در نزدیکی سرطان می‌گذارند. نحوه کاربرد پرتودرمانی به نوع و مرحله سرطانی بستگی دارد که باید درمان شود.

شیمی‌درمانی

شیمی‌درمانی یک نوع درمان سرطان است که در آن از داروهایی استفاده می‌شود تا با کشتن سلول‌های سرطانی یا با متوقف کردن تقسیم سلولی آنها از رشد آنها جلوگیری شود. اگر در شیمی‌درمانی داروها بلع شده یا در سیاهرگ یا عضله تزریق شوند، وارد جریان خون شده و می‌توانند به سلول‌های سرطانی موجود در سرتاسر بدن برسند (شیمی‌درمانی سیستمی). اگر داروها مستقیماً در داخل ستون فقرات، در داخل اندامی از بدن، یا در حفره بدنی مانند شکم قرار داده شوند، عمدتاً بر سلول‌های سرطانی موجود در آن نواحی تأثیر می‌نمایند (شیمی‌درمانی ناحیه‌ای). در شیمی‌درمانی ترکیبی از بیش از یک داروی ضد سرطان استفاده می‌شود. نحوه کاربرد شیمی‌درمانی به نوع و مرحله سرطانی بستگی دارد که باید درمان شود.

شاید انجام تست‌های پیگیری لازم شود.

امکان دارد برخی از تست‌هایی تکرار شوند که برای تشخیص سرطان یا جهت مشخص کردن مرحله سرطان انجام شده بودند. بعضی از تست‌ها تکرار خواهند شد تا معلوم شود درمان تا چه اندازه موفق عمل می‌کند. ممکن است تصمیم‌گیری در مورد ادامه یافتن، تغییر دادن، یا متوقف کردن درمان بر اساس این آزمایشات صورت گیرد. این کار را گاهی اوقات مرحله‌بندی کردن دوباره می‌نامند.

پس از خاتمه یافتن درمان، برخی از تست‌ها همچنان هر از گاهی انجام خواهد شد. امکان دارد از نتایج این تست ها مشخص شود که آیا وضعیت بیمار تغییر کرده است یا اینکه آیا سرطان برگشت ( عود) کرده است . گاهی اوقات این تست‌ها را تست‌های پیگیری یا تست‌های وارسی (چک‌آپ) می‌نامند.

گزینه‌های درمان آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی

آستروسیتم مخچه‌ای غیرقابل درمان دوران کودکی

آستروسیتم مخچه‌ای راجعه دوران کودکی

آستروسیتم مخچه‌ای غیرقابل درمان دوران کودکی

آستروسیتم مخچه‌ای غیرقابل درمان دوران کودکی توموری است که برای آن هیچ درمانی وجود ندارد. ممکن است به کودک داروهایی داده شود یا درمان‌هایی در مورد او صورت گیرد تا علائمی که در اثر تومور ایجاد شده است تخفیف یابد.

درمان آغازین آستروسیتم مخچه‌ای دوران کودکی معمولاً جراحی است. اگر تومور به‌طور کامل با جراحی برداشته شود، شاید درمان دیگری لازم نباشد و برای مطلع شدن از بروز علائم یا تغییر در آنها کودک را به دقت زیر نظر بگیرند. این کار را نظارت مشاهده‌ای می‌نامند.

اگر پس از جراحی سلول‌های سرطانی باقی بمانند، درمانی که باید انجام شود به محل قرارگیری سلول‌های سرطانی که باقی مانده‌اند و به سن بیمار بستگی خواهد داشت. ممکن است درمان استاندارد شامل موارد زیر باشد:

 • نظارت مشاهده‌ای.
 • پرتودرمانی.
 • شیمی‌درمانی.

ارسال نظر

*

code