(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: خیلی از مردان مسن‌تر مبتلا به مراحل اولیۀ سرطان پروستات، ممکن است بتوانند از درمان خودداری کنند
جستجو در سایت

خیلی از مردان مسن‌تر مبتلا به مراحل اولیۀ سرطان پروستات، ممکن است بتوانند از درمان خودداری کنند

خیلی از مردان مسن‌تر مبتلا به مراحل اولیۀ سرطان پروستات، ممکن است بتوانند از درمان خودداری کنند

خیلی از مردان مسن‌تر مبتلا به مراحل اولیۀ سرطان پروستات، ممکن است بتوانند از درمان خودداری کنند.

Many Older Men With Early-Stage Prostate Cancer May Be Able To Avoid Treatment

در میان مردان پا به سن گذاشتۀ مبتلا به مراحل اولیۀ سرطان پروستات، اکثریت آنها که انتظار مراقبانه را، به‌جای درمان فوری سرطان، برمی‌گزینند، یا به درمان احتیاج پیدا نخواهند کرد و یا قبل از پیشرفت قابل توجه سرطانشان، به‌دلایل دیگر می‌میرند. این نتایج در نخستین سمپوزیوم سرطان تناسلی ارائه شد، که توسط انجمن انکولوژی بالینی (ASCO)، انجمن انکولوژی و رادیولوژی درمانی (ASTRO) و انجمن انکولوژی اوردلوژیک (SUO) نیز، تأیید شد.

اگر سرطان پروستات دقیقاً محدود به پروستات باشد، توسط جراحی یا پرتودرمانی درمان‌پذیر است.