(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: اهدا کالا و مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی
جستجو در سایت

اهدا کالا و مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی

اهدا کالا و مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی

افراد خیر می‌توانند بااهدا کالاها یا مصالح ساختمانی و یاارائه خدمات فنی و مهندسی در ساخت بیمارستان موسسه کمک کنند. اهداء کالا یا مصالح و یا ارائه خدمات فنی و مهندسی می‌تواند به صورت رایگان یا با تخفیفات ویژه باشد.

ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*