(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: افزایش وزن موجب افزایش خطر سرطان پستان پس از یائسگی می‌شود
جستجو در سایت

افزایش وزن موجب افزایش خطر سرطان پستان پس از یائسگی می‌شود

افزایش وزن موجب افزایش خطر سرطان پستان پس از یائسگی می‌شود

افزایش وزن موجب افزایش خطر سرطان پستان پس از یائسگی می‌شود

افزایش وزن پس از ۱۸ سالگی،‌ به‌ویژه پس از یائسگی، خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می‌دهد، در حالی‌که کاهش وزن پس از یائسگی خطر را کاهش می‌دهد. پژوهشگران دانشکدۀ پزشکی ‌هاروارد می‌گویند از بسیاری موارد سرطان پستان با کاهش وزن پس از یائسگی، می‌توان اجتناب کرد.

>

پژوهشگران می‌گویند باید به زنان توصیه شود، جهت کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان در دوران پس از یائسگی، از افزایش وزن در طول بزرگسالی اجتناب کنند. هورمون‌ها به‌طور مستقیم با خطر ابتلا به سرطان پستان مرتبط هستند و ارتباط یافته شده در مطالعه شاید با تأثیر افزایش وزن بر هورمون‌ها، ‌توضیح پذیر باشد. پژوهشگران در ۱۲ جولای ۲۰۰۶ آن را در مقاله‌ای در مجلۀ انجمن پزشکی گزارش کردند.

>

دکتر ای.هدر الیاسن و همکاران او، در بررسی تحقیقاتی پرستاران، شرکت کنندگان را بررسی کردند. برای ارزیابی تغییرات وزن از سن ۱۸ سالگی، آنها ۸۷۰۰۰ زن از ۱۸ تا ۲۶ ساله را، به‌صورت منظم معاینه کردند و ۴۹۵۰۰ زن را به مدت ۲۴ سال جهت بررسی تغییرات وزن پس از زمان یائسگی تحت‌نظر گرفتند.

>

از این زنان، ۴۴۰۰ فرد سرطان پستان تهاجمی داشتند. پس از تطبیق با عوامل خطرزای سرطان پستان، پژوهشگران دریافتند زنانی ‌که پس از ۱۸ سالگی ۵۵ پوند اضافه وزن داشتند، در مقایسه با آنهایی که تغییر وزن نداشتند، تقریباً ۵/۱ برابر بیش‌تر در معرض خطر ابتلا به این سرطان بودند، افزایش ۲۲ پوند وزن پس از یائسگی،‌ به ۱۸ درصد افزایش خطر ابتلا منجر می‌شود و کاهش ۲۲ پوند وزن پس از یائسگی، ۵۷% خطر ابتلا را کاهش می‌دهد.

>

آنها اینگونه نتیجه می‌گیرند: «اگرچه این یافته‌ها نشان می‌دهند که هیچگاه، برای کاهش وزن،‌ جهت کاهش خطر ابتلا، دیر نیست، ولی با توجه به دشواری کاهش وزن، تأکید می‌شود که در دوران بزرگسالی، وزن ثابت بماند.»

ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*