(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: آیا چربی‌های اشباع شده (ترانس ) خطر سرطان را بیشتر می‌کند؟
جستجو در سایت

آیا چربی‌های اشباع شده (ترانس ) خطر سرطان را بیشتر می‌کند؟

آیا چربی‌های اشباع شده (ترانس ) خطر سرطان را بیشتر می‌کند؟

چربی‌های اشباع هنگامی تولید می‌شوند که روغن‌هایی مانند مارگارین هیدروژنه می‌شوند تا در دمای اتاق به‌صورت جامد درآیند. شواهد اخیر نشان می‌دهد چربی‌های اشباع شده کلسترول خون را افزایش می‌دهد. رابطه آن با سرطان هنوز مشخص نیست. ولی توصیه می‌شود افراد تا حد ممکن از چربی‌های اشباع شده کمتر استفاده کنند.

ارسال شده در سؤالهای متداول

ارسال نظر

*