(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: آیا وجود نمک زیاد در رژیم غذایی باعث افزایش خطر سرطان می‌شود؟
جستجو در سایت

آیا وجود نمک زیاد در رژیم غذایی باعث افزایش خطر سرطان می‌شود؟

آیا وجود نمک زیاد در رژیم غذایی باعث افزایش خطر سرطان می‌شود؟

مطالعاتی در زمینه وجود رابطه بین غذاهای نمک سود شده و دودی با افزایش خطر سرطان معده، نازوفارنکس و حلق وجود دارد. شواهدی وجود ندارد که مقادیر متوسط نمک موجود در غذا یا اضافه شده هنگام آشپزی تأثیری بر سرطان داشته باشد.

ارسال شده در سؤالهای متداول

ارسال نظر

*