(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: آیا سبزیجات خانواده کلم در پیشگیری از سرطان مهم است؟
جستجو در سایت

آیا سبزیجات خانواده کلم در پیشگیری از سرطان مهم است؟

آیا سبزیجات خانواده کلم در پیشگیری از سرطان مهم است؟

این سبزیجات شامل کلم، گل‌کلم و کلم بروکلی است. این سبزیجات حاوی ترکیباتی است که احتمال خطر سرطان کولورکتال را کاهش می‌دهد، شواهد نشان می‌دهد که مصرف انواعی از سبزیجات شامل انواع کلم خطر سرطان را کاهش می‌دهد.

ارسال شده در سؤالهای متداول

ارسال نظر

*