جستجو در سایت

بیمارستان

بیمارستان

بیمارستان تخصصی مؤسسه تحقیقات، آموزش و درمان سرطان در تهران در دست ساخت است. کارهای مطالعاتی این بیمارستان در سال‌های گذشته صورت گرفته و اقدامات اجرایی برای ساخت آن آغاز شده است.

این بیمارستان مخصوص درمان بیماران سرطانی خواهد بود و انتظار می‌رود در آن از آخرین روش‌های درمان بیماران سرطانی استفاده گردد. پیش‌بینی می‌شود این بیمارستان ظرف سه سال آینده ساخته شده و برای پذیرش بیماران تجهیز گردد.

 

Bimarestan-S