جستجو در سایت

لوسمی (سرطان خون)

سرطان خون

تعریف :

سرطان خون، سرطانی است که در بافت‌های تولیدکننده خون مانند مغز استخوان ایجاد می‌شود و موجب تولید تعداد زیادی سلول‌های خونی و آزاد شدن آنها به گردش خون می‌گردد.
 

Blood cancer, conceptual image. Computer artwork of the interior of a blood vessel, showing cancer cells (white) amongst normal red blood cells (red).

 
آنچه درباره سرطان باید بدانید
مطالب جامعی درباره علائم، تشخیص و درمان سرطان و سوالاتی که می بایست از پزشک پرسیده شود.
پیشگیری، ژنتیک و علل بروز و عوامل خطرزای سرطان
اطلاعات مربوط به پیشگیری، ژنتیک و عامل های خطرزای سرطان.
 
روش های تشخیصی و غربالگری سرطان
اطلاعاتی درباره روش های تشخیص سرطان شامل روش های تصویربرداری، آزمایشگاهی، نمونه برداری و بیماریابی سرطان.
 
درمان

اطلاعاتی درباره درمان سرطان شامل جراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی، درمان های جایگزین و سایر روش های درمانی سرطان.

 
اطلاعاتی درباره عوارض جسمی و روحی سرطان و عوامل موثر بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان، اطلاعاتی برای مراقبین و امور مالی و بیمه ای.