جستجو در سایت

پیشگیری سرطان پوست

مهر ۱۳, ۱۳۹۵

پیشگیری سرطان پوست

پیشگیری چیست؟ پیشگیری سرطان اقداماتی است که به عمل می‌آید تا احتمال مبتلا شدن به سرطان کاهش یابد. با پیشگیری سرطان تعداد موارد جدید سرطان در گروه یا در جمعیت کاهش می‌یابد. این امید وجود دارد که از این طریق تعداد مرگ‌ومیر ناشی از سرطان کاهش خواهد یافت. برای پیشگیری از شروع موارد جدید سرطان، دانشمندان عوامل خطر و عوامل محافظت‌کننده را بررسی می‌کنند. هر چیزی که احتمال ابتلا به سرطان را افزایش دهد عامل خطر بروز سرطان؛ و هر چیزی که احتمال ابتلا به سرطان را کاهش دهد عامل محافظت‌کننده در برابرسرطان می‌نامند. از برخی از عوامل خطر بروز سرطان می‌توان اجتناب نمود، ولی این امر در مورد بسیاری از دیگر عوامل خطر بروز سرطان میسر نمی‌باشد. به‌عنوان مثال، در مورد برخی ا