جستجو در سایت

آنچه باید در مورد سرطان خون (لوسمی) بدانید

دی ۱۱, ۱۳۹۵

آنچه باید در مورد سرطان خون (لوسمی) بدانید

دربارۀ این مقاله

سرطان خون (لوسمی) سرطانی است که در بافت‌های خون‌ساز آغاز می‌شود.

آموختن مراقبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پزشکی در مورد سرطان خون (لوسمی) به شما کمک می‌کند تا در مراقبت از خودتان نقش فعالی ایفا کنید. در این مقاله این موضوعات به بحث گذاشته شده است:

  • گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درمانی
  • مراقبت حمایتی مورد نیاز شما پیش از درمان، در حین درمان یا پس از آن، آزمایش‌هایی که پزشک در جلسات پیگیری سلامتی شما پس از درمان تجویز می‌کند.
  • شرکت در مطالعات پژوهشی

در این مقاله فهرستی از پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود دارد که شاید پاسخ آنها را از پزشک بخ