جستجو در سایت

غربالگری سرطان پوست

مهر ۱۳, ۱۳۹۵

غربالگری سرطان پوست

غربالگری چیست؟

غربالگری جست‌وجو برای یافتن سرطان پیش از بروز علائم بیماری می‌باشد. با این کار کمک می‌شودسرطان در مراحل اولیه آن پیدا شود. اگر بافت غیرطبیعی یا سرطان در مراحل اولیه پیدا شود، شاید درمان کردن آن آسان‌تر باشد. هنگامی‌که علائم ظاهر می‌شوند، شاید گسترشیافتن سرطان آغاز شده باشد.

دانشمندان تلاش می‌کنند تا بیش‌تر متوجه شوند احتمال مبتلا شدن چه افرادی به انواع خاصی از سرطان بیش‌تر است. همچنین دانشمندان کارهایی که مردم انجام می‌دهند و چیزهایی که در دور و بر مردم وجود دارند را بررسی می‌نمایند تا ببینند که آیا این کارها یا این چیزها باعث ایجادسرطان می‌شوند. این اطلاعات به پزشکان کمک می‌کند تا توصیه نمایند