جستجو در سایت

درمان سرطان پوست

مهر ۱۳, ۱۳۹۵

درمان سرطان پوست

اطلاعات عمومی درباره سرطان پوست

نکات مهم این بخش

  • در سرطان پوست، سلول‌های بدخیم (سرطان) در بافت‌های پوست تشکیل می‌شوند.
  • ممکن است رنگ پوست و قرار گرفتن در معرض سرطان بر خطر ایجاد سرطان پوست غیرملانومی و کراتوز آفتابی تأثیر گذارد.
  • سرطان پوست غیرملانومی و کراتوز آفتابی اغلب به‌صورت تغییری در پوست ظاهر می‌شوند.
  • از تست‌ها یا رویه‌هایی که در آنها پوست معاینه می‌شود، برای

مهر ۱۳, ۱۳۹۵

غربالگری سرطان پوست

غربالگری چیست؟

غربالگری جست‌وجو برای یافتن سرطان پیش از بروز علائم بیماری می‌باشد. با این کار کمک می‌شودسرطان در مراحل اولیه آن پیدا شود. اگر بافت غیرطبیعی یا سرطان در مراحل اولیه پیدا شود، شاید درمان کردن آن آسان‌تر باشد. هنگامی‌که علائم ظاهر می‌شوند، شاید گسترشیافتن سرطان آغاز شده باشد.

دانشمندان تلاش می‌کنند تا بیش‌تر متوجه شوند احتمال مبتلا شدن چه افرادی به انواع خاصی از سرطان بیش‌تر است. همچنین دانشمندان کارهایی که مردم انجام می‌دهند و چیزهایی که در دور و بر مردم وجود دارند را بررسی می‌نمایند تا ببینند که آیا این کارها یا این چیزها باعث ایجادسرطان می‌شوند. این اطلاعات به پزشکان کمک می‌کند تا توصیه نمایند

مهر ۱۳, ۱۳۹۵

پیشگیری سرطان پوست

پیشگیری چیست؟ پیشگیری سرطان اقداماتی است که به عمل می‌آید تا احتمال مبتلا شدن به سرطان کاهش یابد. با پیشگیری سرطان تعداد موارد جدید سرطان در گروه یا در جمعیت کاهش می‌یابد. این امید وجود دارد که از این طریق تعداد مرگ‌ومیر ناشی از سرطان کاهش خواهد یافت. برای پیشگیری از شروع موارد جدید سرطان، دانشمندان عوامل خطر و عوامل محافظت‌کننده را بررسی می‌کنند. هر چیزی که احتمال ابتلا به سرطان را افزایش دهد عامل خطر بروز سرطان؛ و هر چیزی که احتمال ابتلا به سرطان را کاهش دهد عامل محافظت‌کننده در برابرسرطان می‌نامند. از برخی از عوامل خطر بروز سرطان می‌توان اجتناب نمود، ولی این امر در مورد بسیاری از دیگر عوامل خطر بروز سرطان میسر نمی‌باشد. به‌عنوان مثال، در مورد برخی ا

مهر ۱۳, ۱۳۹۵

آنچه باید دربارۀ سرطان پوست بدانید

مقدمه

پایگاه علمی، پزشکی و آموزشی مؤسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان (www.nci.ir) حاوی اطلاعات مهمی دربارۀ سرطان پوست است؛ سرطان پوست رایج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نوع سرطان در ایران است و هر سال حدود یک میلیون نفر به آن مبتلا می‌شوند.

سرطان پوست انواع متعددی دارد. این مقاله شامل دو نوع رایج سرطان پوست، یعنی سرطان سلول بازل و سرطان سلول سنگفرش است، که آنها راسرطان پوست غیرملانومایی هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامند. سرطان پوستی ملانوم کم‌تر رایج است در این جزوه به آن اشاره نشده است. برای کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد این بیماری، مقاله «چه مواردی را باید در مورد ملانوم

مهر ۱۱, ۱۳۹۵

اطلاعاتی درباره سرطان پوست

چند نوع سرطان پوست وجود دارد. رایج‌ترین فرم سرطان پوست، کارسینوم سلول‌های بازال و به دنبال آن کارسینوم سلول‌های سنگفرشی است. این فرم‌ها را اغلب سرطان پوستی غیرملانومی می‌نامند تا آنها را از نوع سوم سرطان پوست، یعنی ملانوم، متمایز سازند که کم تر از دونوع دیگر رواج دارد، مهلک‌تر است، و احتمال پخش شدن آن در سرتاسر بدن بیش‌تر می‌باشد.

کارسینوم سلول‌های بازال و کارسینوم سلول‌های سنگفرشی

برآورد می‌شود که سرطان پوستی غیرملانومی در حال افزایش است تعداد د