جستجو در سایت

درمان لنفوم غیر هوچکین بزرگسالان

بهمن ۹, ۱۳۹۵

درمان لنفوم غیرهو چکین بزرگسالان

اطلاعات عمومی درباره لنفوم غیرهو چکین بزرگسالان

نکات مهم این بخش

  • در بیماری لنفوم غیر هوچکین بزرگسالان، سلول‌های بدخیم (سرطانی) در دستگاه لنفاوی تشکیل می‌شود.
  • انواع مختلف و متعددی از لنفوم وجود دارد.
  • ممکن است سن، جنسیت، و ضعیف بودن دستگاه ایمنی بر خطر ایجاد لنفوم غیرهوچکین بزرگسالان تأثیر نماید.
  • نشانه‌های احتمالی لنفوم غیرهوچکین بزرگسالان شامل تب، عرق کردن، خستگی مفرط و کاهش وزن است.
  • از آزمایشاتی که در آنها بدن و دستگاه لنفاوی معاینه می‌شود برای کمک به ردیابی (یافتن) و تشخیص لنفو