جستجو در سایت

درمان سرطان پوست

مهر ۱۳, ۱۳۹۵

درمان سرطان پوست

اطلاعات عمومی درباره سرطان پوست

نکات مهم این بخش

  • در سرطان پوست، سلول‌های بدخیم (سرطان) در بافت‌های پوست تشکیل می‌شوند.
  • ممکن است رنگ پوست و قرار گرفتن در معرض سرطان بر خطر ایجاد سرطان پوست غیرملانومی و کراتوز آفتابی تأثیر گذارد.
  • سرطان پوست غیرملانومی و کراتوز آفتابی اغلب به‌صورت تغییری در پوست ظاهر می‌شوند.
  • از تست‌ها یا رویه‌هایی که در آنها پوست معاینه می‌شود، برای