جستجو در سایت

مطالعه تومورهای مغزی و استفاده از تلفن‌های همراه: پرسش‌ها و پاسخ‌ها

بهمن ۱۸, ۱۳۹۵

مطالعه تومورهای مغزی و استفاده از تلفن‌های همراه: پرسش‌ها و پاسخ‌ها

نکات اصلی

چرا مطالعه انجام شد؟ تومورهای مغزی غیرمعمول هستند ولی اغلب باعث ناتوانی‌های جدی می‌شوند. برخی انواع تومورهای مغزی، به‌خصوص رایج‌ترین آن، گلیوم، آمار درمان موفق کمی دارد. (سؤال۱) ۱. چه کسانی در این مطالعه مشارکت می‌کنند؟

مطالعه انستیتوی ملی سرطان شامل ۷۸۲ مورد تومورمغزی مورد آزمایش و ۷۹۹ مورد گروه کنترل از سه مؤسسه پزشکی می‌شد: بیمارستان سنت جوزف و مدیکال سنترین فونیکس، بیمارستان بریگام ومنز در بوستون، و بیمارستان وسترن پنی‌سیلوانیا درپ