(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: نشانی ها و شماره ها
جستجو در سایت

نشانی ها و شماره ها

نشانی ها و شماره ها
بیمارستان‌ها
داروخانه‌های تک‌نسخه‌ای و کمیاب
داروخانه‌های فوق تخصصی
مراکز اسناد پزشکی و تأیید نسخه
مراکز اطلاع‌رسانی و امداد به بیماران سرطانی
مراکز داروهای مخدر
مراکز درمانی خون و انکولوژی مخصوص کودکان
مراکز درمانی دولتی خون و انکولوژی
مراکز درمانی سرطان پستان و ماموگرافی
مراکز درمانی غیردولتی خون و انکولوژی
مراکز دولتی تصویربرداری پزشکی و طب هسته‌ای
مراکز دولتی رادیوتراپی انکولوژی
مراکز غیردولتی رادیوتراپی انکولوژی
مراکز تحقیقاتی
مراکز مقابله با دخانیات

ارسال شده در مجموعه مقالات

ارسال نظر

*