(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: میزان خطر ابتلا به سرطان ریه ناشی از سیگار ، ۲۵ سال پس از ترک سیگار بالا باقی می ماند .
جستجو در سایت

میزان خطر ابتلا به سرطان ریه ناشی از سیگار ، ۲۵ سال پس از ترک سیگار بالا باقی می ماند .

میزان خطر ابتلا به سرطان ریه ناشی از سیگار ، ۲۵ سال پس از ترک سیگار بالا باقی می ماند .

در میان افرادی که سابقه مصرف سنگین سیگار داشته اند  ، حتی با گذشت بیش از ۲۵ سال از زمان ترک سیگار ، خطر ابتلا به سرطان ریه در مقایسه با افراد غیر سیگاری به طور معنی داری بالاتر است . به طوری که ۴ مورد از هر ۱۰ مورد سرطان ریه ، در افرادی که بیش از ۱۵ سال سابقه ترک سیگار دارند  دیده می شود . با این حال ، ترک سیگاراز اهمیت بالایی برخوردار است زیرا میزان خطردر طول زمان کاهش می یابد .

ارسال شده در تازه ها

ارسال نظر

*