(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: سرطان اولیه چیست؟
جستجو در سایت

سرطان اولیه چیست؟

سرطان اولیه چیست؟

سرطان می‌تواند در هر یک از اندام یا بافت‌های بدن آغاز شود. به تومور اصلی، سرطان اولیه یا تومور اولیه می‌گویند. معمولاً این تومور را با توجه به آن بخش از بدن یا نوع سلول‌هایی که سرطان در آنها آغاز شده است، نام‌گذاری می‌کنند.

ارسال شده در سؤالهای متداول

ارسال نظر

*