(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: ثاثیر زردچوبه، انگور قرمز و سیب برسلول های سرطانی پروستات
جستجو در سایت

ثاثیر زردچوبه، انگور قرمز و سیب برسلول های سرطانی پروستات

ثاثیر زردچوبه، انگور قرمز و سیب برسلول های سرطانی پروستات

بر اساس یافته های یک مطالعه جدید ، خاصیت مشترکی در زردچوبه، سیب و انگور قرمز وجود دارد که به جلوگیری و درمان یکی از شایع ترین سرطان ها کمک می کند.
محققان تعدادی از ترکیبات طبیعی را شناسایی کرده اند که پتانسیل کوچک کردن تومورهای سرطان پروستات را دارند . به نظر می رسد ترکیبات موجود در زردچوبه، انگور قرمز و پوست سیب – در صورت مصرف ترکیبی – قوی ترین تاثیررا خواهند داشت.سه ترکیب مهمی که در این مواد غذایی وجود دارد و باعث توقف رشد سلول های سرطانی پروستات می شود عبارتند از :
• کورکومین، ترکیب زرد رنگ که در زردچوبه وجود دارد.
• اسید اورسولیک که در پوست سیب یافت می شود .
• رزوراترول، ماده ای که در انگور قرمز و در انواع توت ها وجود دارد .
محققان دریافتند هنگامی که اسید اورسولیک با کورکومین یا رزوراترول ترکیب می شود، جذب گلوتامین توسط سلول های سرطانی پروستات و رشد تومور متوقف می شود. گلوتامین اسید آمینه ای است که سلول های سرطان پروستات برای رشد به آن نیاز دارند .
یافته های این مطالعه تحقیقاتی که در دانشگاه تگزاس انجام شده در مجله Precision Oncology منتشر شده است .

منبع :
http://www.medicalnewstoday.com/

ارسال شده در تازه ها

ارسال نظر

*