(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: تماس زیاد با نور مصنوعی در اوقات شب با افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان ارتباط دارد .
جستجو در سایت

تماس زیاد با نور مصنوعی در اوقات شب با افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان ارتباط دارد .

تماس زیاد با نور مصنوعی در اوقات شب با افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان ارتباط دارد .

نتایج یک مطالعه طولانی مدت که بر روی زنان صورت گرفته است نشان می دهد زنانی که در تماس زیاد با نور مصنوعی در شب هستند نسبت به زنانی که در طول شب کمتر درمعرض نور مصنوعی بوده اند ،  بیشتر با خطر ابتلا به سرطان پستان مواجه بوده اند . این ارتباط در زنانی که در شیفت شب کار می کردند قوی تر بود. قرار گرفتن در معرض نورمصنوعی در شب می تواند منجر به کاهش سطح هورمون ملاتونین و اختلال در ریتم ساعت بیولوژیک بدن وتاثیر بر  خواب آلودگی و هشیاری شده و نیز خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش دهد .

ارسال شده در تازه ها

ارسال نظر

*