(انگلیسی) English     (عربی) Arabic

موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: ارتباط افزایش خطر ابتلا به سرطان مثانه و آرسنیک موجود در آب چاه
جستجو در سایت

ارتباط افزایش خطر ابتلا به سرطان مثانه و آرسنیک موجود در آب چاه

ارتباط افزایش خطر ابتلا به سرطان مثانه و آرسنیک موجود در آب چاه

طبق گزارش NCI ، نتایج تحقیقاتی که در New England انجام شده نشان می دهد نوشیدن آب چاه می تواند خطر ابتلا به سرطان مثانه را افزایش دهد. آب چاه ممکن است در سطوح کم یا متوسط حاوی آرسنیک باشد . ارتباط مصرف آب با سطح بالای آرسنیک با افزایش خطر ابتلا به سرطان مثانه اثبات شده است .
دو منبع احتمالی برای آرسنیک موجود در آب چاه وجود دارد. آرسنیک می تواند به طور طبیعی از سنگ های عمقی زمین ویا آفت کش های مبتنی بر آرسنیک که در مزارع سیب و سیب زمینی استفاده شود به درون آب نفوذ کند .
مداخلات موثری برای کاهش میزان آرسنیک در آب از طریق فیلتراسیون وجود دارد. با این حال ، استعمال دخانیات رایجترین و قویترین عامل خطر برای ابتلا به سرطان مثانه و ترک سیگار بهترین روش برای کاهش خطر سرطان مثانه است .

مطلب کامل به زبان اصلی در لینک زیر :

ncii.ir/en/2017/09/02/elevated-bladder-cancer-risk-in-new-england-and-arsenic-in-drinking-water-from-private-wells

ارسال شده در تازه ها

ارسال نظر

*